«»   ,    ,   «».  1,6   ,   -.            .

3600 . .  150  

«», ,   . ,    — .  — 150 .

c

-

,

, /

-

- ""

!

. ""


--   .

-- .   - . --.       .

Sheraton

 

   -- Sheraton,    2018 . ,  , « „“».  2-4  . ,   ,   :     . 

 2018

« » ( «») –  2014 .         .    2015 . ,    1,2  .  .- ;
-